Grundejerforeningen Trappendal

Generalforsamlinger 2024 - 2021

Generalforsamling den 17. marts 2024

Indkaldelse med dagsorden
Referat fra generalforsamlingen 
Beretning fra bestyrelsen 
Regnskab og budget

Generalforsamling den 19. marts 2023

Rederatet fra generalforsamlingen 
Beretning fra bestyrelsen
Regnskab

Generalforsamling den 22. marts 2022

Referatet fra generalforsamlingen 
Beretning fra bestyrelsen
Regnskab

Generalforsamling den 24. oktober 2021

Generalforsamling den 22. marts 2022 Grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2021 måtte udsættes på grund af corona. Generalforsamlingen blev afholdt den 24. oktober 2021.
Referatet fra generalforsamlingen
Beretning fra bestyrelsen
Regnskab

nach oben