Grundejerforeningen Trappendal

Hejls Vandværk

Vandværkets hjemmeside.

Fra den 010113 er det Vandværknes EDB service, der står for opkrævning af vand fra vandværket.

Kolding spildevand, opkræver fortsat spildevand.

Hejls Vandværk har fået nye kontaktpersoner.
Find dem på vandværkets hjemmeside.


Den elektroniske vandmåler

 

nach oben