EU’s Persondataforordning (GDPR)

Ethvert medlem kan få oplyst de opbevarede data.

Grundejerforeningens medlemmer har ret til at få oplyst, hvilke data foreningen opbevarer.

De data, der opbevares, er oplysninger, som er nødvendige for at opkræve kontingent: Navn, sommerhusadresse, helårsadresse, e-mail adresse samt oplysninger om betalt kontingent. Desuden kan et medlems telefonnummer være gemt, hvis det er blevet oplyst.

Oplysningerne opbevares forsvarligt, og bestyrelsen opdaterer løbende oplysninger ved ejerskifte og sletter oplysninger om tidligere medlemmer.

Man er velkommen til at kontakte den dataansvarlige for at gøre brug af rettighederne ifølge databeskyttelsesforordningen.

Den dataansvarlige er grundejerforeningens kasserer.

EU’s PERSONDATAFORORDNING

(GDPR)